Nieuwe website voor Health @ Work, integrale verzuimbegeleiding en biedt totaal oplossingen met betrekking tot preventie, zie

Maak een keuze:


Bedrijfsmaatschappelijk Werk Health@Work voor werkplezier en productiviteit


Doel ;

Bedrijfsmaatschappelijk werk is een gespecialiseerde vorm van psychosociale begeleiding, die zich richt op het voorkomen of verkorten van ziekteverzuim èn op het doen toenemen van werkplezier en productiviteit.

Begeleiding door een bedrijfsmaatschappelijk werker is kortdurend en oplossingsgericht. Bedrijfsmaatschappelijk werk ( BMW ) is er voor individuele werknemers, leidinggevende en teams of groepen medewerkers. In het kader hierover staat een aantal voorbeelden waarbij BMW kan worden ingezet.

Belangrijk in het traject is om medewerkers te stimuleren de stap naar hulpverlening te zetten.

Activiteiten die worden uitgevoerd zijn :

 • Samen met de medewerker de problematiek verhelderen.
 • Bespreken van de factoren die de reïntegratie belemmeren. In overleg met werkgever bekijken of er oplossingen te vinden zijn welke de reïntegratie kunnen bespoedigen.
 • Passende hulpverlening bij de problematiek zoeken ( sociale kaart ). De verwijzing/bemiddeling komt tot stand in samenspraak met de cliënt en indien nodig in overleg met de werkgever.
 • Contact opnemen/onderhouden met de instelling waarnaar cliënt wordt verwezen.
 • Informatie overdracht aan de instelling waarnaar verwezen wordt.
Bedrijfsmaatschappelijk werk zal de externe hulpverlening monitoren en zorg dragen voor de terugkoppeling naar de werkgever. Inhoudelijk zijn dan zaken aan de orde als aanpak, verzuimindicatie, prognose en vorderingen van de externe hulpverlening.

Voorbeelden waarbij maatschappelijk werk ingezet kan worden :

 • Verbeteren van persoonlijke effectiviteit en communicatie.
 • Stress en overspannenheid.
 • Reïntegratie.
 • Verandering en verlies in de werksituatie.
 • Persoonlijke problemen die invloed hebben op het werk.
 • Begeleiding, inventarisatie en analyse bij schuldenproblematiek.
 • Ongewenst gedrag ( ook als vertrouwenspersoon ).
 • Conflictbegeleiding, mediation.
 • Coaching, advisering en consultatie ten behoeve van leidinggevenden ( ook voor verzuimbeleid ).
 • Coaching en begeleiding medewerker om gewenste doelen sneller, beter of gemakkelijker te realiseren.
 • Traumaopvang, opvang na een schokkende gebeurtenis zoals bedrijfsongevallen, onverwacht overlijden van een collega, agressie en geweld op de werkvloer.
 • Verbetering van samenwerking of communicatie in teams.
Elk traject start met een intake gesprek.
Doel van de intake :

 • Problematiek is voldoende helder om adequate behandeling en of verwijzing in te zetten.
 • De medewerker is gestimuleerd de stap naar passende hulpverlening te zetten.
 • De medewerker heeft informatie en advies gekregen die hem zal helpen zijn hulp vraag voor de ( gespecialeerde ) hulpverlening te verwoorden.
Resultaat van de intake is een traject plan waarin de te ondernemen stappen zijn verwoord.