Nieuwe website voor Health @ Work, integrale verzuimbegeleiding en biedt totaal oplossingen met betrekking tot preventie, zie

Maak een keuze:


Wat is re- integratie 1e en 2e spoor

Conform de richtlijnen die de Wet verbetering poortwachter stelt dient de werkgever na een ziekmelding de werknemer in eerste instantie in zijn eigen werk te reïntegreren. Kan de werknemer dit niet dan is de werkgever verplicht passende arbeid binnen het eigen bedrijf aan te bieden indien deze arbeid beschikbaar is. Dit is het 1e spoor.

Is passende arbeid binnen het eigen bedrijf niet beschikbaar, dan dient de werkgever de werknemer te helpen zoeken naar passende arbeid buiten het eigen bedrijf. Dit is het 2e spoor.
Health@Work neemt re-integratie 1ste dan wel 2de spoor zelf ter hand.
1e en 2e spoor

Voordelen hiervan zijn :
- U hoeft niet op zoek naar een ander reïntegratie bedrijf

- Werkgever heeft een korte lijn met Health@Work en 1 vast contact persoon.

- Geen tijdsverlies in het oppakken van reïntegratieactiviteiten door direct volledig inzicht in het verzuimdossier.