Nieuwe website voor Health @ Work, integrale verzuimbegeleiding en biedt totaal oplossingen met betrekking tot preventie, zie

Maak een keuze:


Arbeidsdeskundig analyse

De arbeidsdeskundige analyse biedt inzicht in het actuele belasting- belastbaarheidsprofiel van de cliënt. Deze analyse is de basis voor een plan van aanpak en de in te zetten activiteiten ten behoeve van het re-integratie traject. 

De cliënt heeft een gesprek met de arbeidskundige, waarbij de Functionele Mogelijkheden Lijst (FML) of andere belastbaarheidscriteria worden vertaald in concrete arbeidsmogelijkheden. Indien mogelijk, worden er door de Arbeidsdeskundige functies aangegeven welke passend zouden kunnen zijn.

De aandachtgebieden zijn:

  • Een onafhankelijk dossieronderzoek door de arbeidsdeskundige.
  • Match/Inzicht in belasting versus belastbaarheid door de arbeidsdeskundige.
  • Interventiemogelijkheden.
  • Advisering over mogelijkheden van de cliënt voor nu en in de toekomst.
  • Visie op bemiddelbaarheid van de cliënt.
Arbeidsdeskundig rapportage.
De arbeidsdeskundige stelt een Arbeids-interventieplan op. Hierin wordt aangegeven wat de gewenste interventie, en welk traject het meest passend is om de cliënt zo snel mogelijk in het arbeidsproces te integreren.