Nieuwe website voor Health @ Work, integrale verzuimbegeleiding en biedt totaal oplossingen met betrekking tot preventie, zie

Maak een keuze:


Preventief Medisch Onderzoek


Inleiding.
Een Periodiek Medisch Onderzoek (hierna te noemen PMO) is een gericht onderzoek naar de effecten van specifieke arbeidsgebonden risico’s van medewerkers die aan risico’s worden blootgesteld. Volgens de Arbo-wet is een werkgever verplicht om zijn/haar medewerkers in de gelegenheid te stellen deel te nemen aan een PMO. Deelname aan het PMO is uiteindelijk wel vrijwillig.

Doel.
Het doel van een PMO is vroegtijdig signaleren en daardoor mogelijk voorkomen van gezondheidsschade als gevolg van risico’s in het werk.

Inhoud van een PMO.
De inhoud van een PMO is afhankelijk van een aantal factoren zoals soort functie, welke risico’s zijn er op de werkvloer en welke risico’s zijn er in het werk. Daarom kan de inhoud van een PMO per medewerker verschillend zijn. Onderdelen die tijdens een PMO aan de orde kunnen komen zijn: 

  • Audiometrie
  • Spirometrie
  • Visustest
  • Cholestrolonderzoek
  • Bloedonderzoek
  • Urineonderzoek
  • ECG-rust ( hartfilpje )
  • ECG-inspanning ( hartfilmpje na fietstest )
  • Fysieke belasting ( lichamelijk onderzoek )
Naast bovengenoemde onderdelen kan een PMO zo uitgebreid mogelijk ingevuld worden als gewenst.

Uitvoering PMO.
Voordat een PMO uitgevoerd kan worden zal er eerst een voorbespreking tussen Health@Work en de werkgever plaatsvinden. Tijdens deze bespreking zal aan de orde komen welke functies de werkgever binnen zijn/haar bedrijf heeft en wat de risico’s zijn. Zo kan worden bepaald uit welke onderdelen het PMO moet bestaan. Na de voorbespreking ontvangt de werkgever een offerte van Health@Work. Zodra de werkgever goedkeuring heeft gegeven, zal er contact opgenomen worden met de werkgever om de planning en de taakverdeling te bespreken. Daarna zal zoals afgesproken ieder zijn taken in voorbereiding op het PMO uitvoeren, zodat alles op de uitvoeringsdatum van het PMO prima zal verlopen. 

De uitvoering van een PMO kan bij Health@Work op twee manieren, namelijk:
- op locatie van de werkgever, waarbij werkgever dan zorgt voor een passende ruimte.
- met inzet van de Fittestbus op locatie bij de werkgever.

Kosten en aanvraag. 
De kosten voor een PMO zijn afhankelijk van de inhoud van een PMO en de inhoud wordt bepaald aan de hand van de functie van een medewerker en de gebonden risico’s. 
Heeft u interesse om door Health@Work een PMO te laten verzorgen dan kunt u contact opnemen met ons om een afspraak te maken.