Nieuwe website voor Health @ Work, integrale verzuimbegeleiding en biedt totaal oplossingen met betrekking tot preventie, zie

Maak een keuze:


HEALTH CHECK

Het doel van Health-Checks is het doen van een algemene inventarisatie van de lichamelijke en geestelijke gezondheid van uw medewerkers. Het hoofddoel hiervan is om de meest frequente gezondheidsrisico's vroegtijdig in kaart te brengen en aan te pakken. De nadruk hierbij ligt op depersoonlijke, niet-arbeidsgerelateerde gezondheidsrisico's zoals hart- en vaatziekten.

Wilt u ook weten hoe gezond u bent ? Meldt u dan aan en binnen 30 minuten weet u hoe met u zit:

De Health Check bestaat uit onderstaande onderdelen ;

  • Bespreking ingevulde vragenlijst;
  • Bepalen gewicht, lengte en BMI;
  • Meten van de bloeddruk;
  • Meten van cholesterol en glucose;
  • Longfunctie test
 U kunt zich aanmelden voor de Health Check via het contactformulier.