Nieuwe website voor Health @ Work, integrale verzuimbegeleiding en biedt totaal oplossingen met betrekking tot preventie, zie

Maak een keuze:


Health Check Chauffers


Inleiding.
Chauffeurs hebben niet het gezondste beroep, dat is algemeen bekend. Ze willen wel gezond leven, maar in de praktijk is dat vrijwel onmogelijk.
Bijvoorbeeld het eenzijdige aanbod van voeding in de wegrestaurants heeft een directe negatieve invloed op de gezondheid van de chauffeurs. Werkgevers besteden op dit moment niet of nauwelijks aandacht aan de gezondheid van hun werknemers, veel chauffeurs zouden dit wel graag willen. Met deze Health check krijgen chauffeurs de gelegenheid om te onderzoeken hoe gezond ze nu werkelijk zijn.

Doel.
Het doel van een Health Check is vroegtijdig signaleren en daardoor voorkomen van gezondheidsschade. Naast het vastleggen van de huidige gezondheidstoestand, geven wij op basis van de gevonden risicofactoren advies hoe gezondheidsproblemen in de toekomst te voorkomen zijn.


Inhoud Health Check.
Het basispakket van een Health Check bestaat uit :  
-  Vragenlijst
-  lengte/ gewicht meting
-  BMI bepaling
-  Cholesterolmeting
-  Glucosemeting
-  Bespreking resultaten en advisering door bedrijfsarts
Als u zich bij bij ons laat kuren is er altijd de mogelijkheid aanvullend onnderzoek te laten verrichten. U kunt dan denken aan bijvoorbeeld :
Audiometrie ( gehoortest ), Spirometrie ( longcapiciteit ), Visustest ( oogtest ), Semi maximaal inspanningstest ( conditie test ).

Veel verzekeraars vergoeden eenmaal per jaar een sportgeneeskundig onderzoek, dus als u bij ons een gezondheidsonderzoek laat doen is de kans groot dat u hiervoor een vergoeding van uw verzekeraar krijgt.

Voor bedrijven die een aantal werknemers in de gelegenheid wil stellen aan een Health Check mee te doen, kunnen wij het onderzoek op uw bedrijfslocatie uitvoeren, eventueel met inzet van onze fittestbus. Het is ook mogelijk de inhoud van het onderzoek af te stemmen op de omstandigheden of wensen van uw bedrijf.
De uitvoering van een Health check kan bij Health@Work/CompactOpleidingen op twee manieren, namelijk:
- op locatie van de werkgever, waarbij de werkgever dan zorgt voor een passende ruimte.
- met de inzet van de Fittestbus op locatie van de werkgever.

Bij een Health Check met inzet van de Fittestbus, dient de werkgever over voldoende parkeerruimte te beschikken.

De Fittestbus is een grote bus die volledig is ingericht om Health Check’s te verzorgen. In de bus zijn alle benodigde apparatuur aanwezig en voldoen de ruimtes aan de eisen om objectieve onderzoeksresultaten te verkrijgen.